Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Sorğuların arxivi

 

2014-cü il

 1. Dövlət qulluğunda iş həftəsi ərzində adətən iş saatlarından artıq müddətdə işləyirsinizmi?

 2. Dövlət qulluğunda əmək məzuniyyəti hüququndan necə istifadə edirsiniz?


2013-cü il

 1. Dövlət qulluqçusu olaraq vəzifə təlimatında nəzərdə tutulan qulluq funksiyalarının hamısını icra edirsinizmi?

 2. İşlədiyiniz dövlət orqanında iş prosesində səmərəliliyi artırmaq üçün informasiya və komunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə təkliflər necə qarşılanır?

 3. Vəzifələriniz icrası ilə bağlı rəhbər tərəfindən qulluq funksiyalarınaza uyğun olan səlahiyyətlər Sizinlə bölüşülürmüSizə ötürülürmü?

 4. Vəzifələriniz icrası ilə bağlı rəhbərinizlə çevik və işgüzar əks-əlaqələr mövcuddurmu?

 5. Cəlb edildiyiniz təlimlərin keyfiyyət səviyyəsi vəzifənizin daha effektiv icra olunmasına müsbət təsir edirmi?

 6. Peşə bacarıqlarınızın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı təimlərə cəlb edilirsinizmi? 

 7. İşlədiyiniz qurumda mövcud olan idarəetmə sistemi bilik və bacarıqlarınızın realizə olunmasını təmin edirmi?

 

2012-ci il

 1. İşlədiyiniz qurumda bütün heyəti öz ətrafında birləşdirən vahid dəyərlər və birgə mədəniyyət mövcuddurmu?

 2. İşlədiyiniz qurumda yaranan konfiloktlər necə qəbul edilir?

 3. İşlədiyiniz qurumda gündəlik idarəetmə münasibətlərinə dair qərarlar əsasən necə qəbul edilir?

 4. İnsan potensialının inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tempini necə qiymətləndirirsiniz?

 5. Hansı sahə üzrə dövlət orqanları öz fəaliyyətində daha hesabatlıdır?

 6. Hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərən dövlət orqanları vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə yüksək əməkdaşlıq münasibətlərinə malikdirlər?

 

2011-ci il

 1. Kadrların peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ölkədə fəaliyyət göstərən tədris, təlim, məsləhət və inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?

 2. Necə düşünürsünüz, dövlət qulluğuna gələnlərin əsas gözləntiləri daha çox nə ilə bağlıdır?

 3. Dövlət qulluğuna qəbul və inzibati vəzifələrin tutulması ilə bağlı elan edilmiş müsabiqə, müsahibə və ümumi müsahibələrə dair ilkin məlumatları daha çox hansı mənbələrdən əldə edirsiniz?

 4. İşlədiyiniz qurumda insan resuslarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş xüsusi siyasət mövcuddurmu?

 5. İşlədiyiniz qurumun əldə edilmiş nailiyyətlərində hansı faktorların rolu daha çoxdur?

 6. İşlədiyiniz qurumda kadrların daha çox hansı meyarlar əsasında vəzifədə irəli çəkilməsi müşahidə olunur?

 7. Hansı sahə üzrə dövlət orqanları öz fəaliyyətində daha hesabatlıdır?

 8. İnsan potensialının inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tempini necə qiymətləndirirsiniz?

 9. Hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərən dövlət orqanları vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə yüksək əməkdaşlıq münasıbətlərinə malikdirlər?

 

2010-cu il

 1. İşlədiyiniz qurum daxilində münasibətlərin müəyyən edilmiş etik standartları mövcuddurmu?

 2. İşlədiyiniz qurumda rəhbər şəxslərin etik müstəvidə davranışlarını digərlərinə nümunə hesab etmək olarmı?

 3. İşlədiyiniz qurumda yol verilmiş etik pozuntular və mövcud etik dilemmalardan çıxış yolları müzakirə edilirmi?

 

2009-cu il

 1. İş prosesində birbaşa rəhbəriniz inkişafınıza müsbət təsir edirmi ?

 2. İş prosesində rəhbəriniz əməkdaşlar arasında ayrı-seçkilik edirmi ?

 3. Əlavə peşə təhsilinin hansı növünə ehtiyacınız daha çoxdur ?

 4. Dövlət qulluğuna qəbul ilə bağlı keçirilən test imtahanı suallarının hansı quruluşu daha məqsədə müvafiq olardı ?

 5. Sizcə işçinin peşəkarlığının artırılması daha çox kimin marağında olmalıdır?

 6. Birbaşa rəhbəriniz komanda qurmaq və komandanı ruhlandırmaq bacarıqlarına malikdirmi?

 7. İş prosesində rəhbəriniz yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq bacarıqlarınızı lazımınca qiymətləndirirmi?

 8. İşlədiyiniz qurumda işçilərarası münasibətlərdən və ünsiyyətdən razısınızmı?

 9. Komissiyanın fəaliyyəti barədə rəy sorğusunun nəticələri

 10. Dövlət qulluğuna qəbul ilə bağlı Komissiya tərəfindən dərc edilən elanlarda vəzifələrə dair məlumatlar ətraflı əks olunurmu?

 11. İşlədiyiniz qurumda işçi heyətin hansı keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi ehtiyac vardır?

 12. İşlədiyiniz qurumda vəzifə təlimatları

 13. İşlədiyiniz qurumun fəaliyyət sahəsi üzrə qanunvericiliyə edilən əlavə və dəyişikliklər rəhbərlik tərəfindən mütəmadi olaraq vəzifə təlimatlarında nəzərə alınırmı?

 14. İşlədiyiniz qurumda vəzifə təlimatı ilə yazılı qaydada tanış olmusunuzmu?

 15. İşlədiyiniz qurumun hansı dövrədək gələcək məqsədləri Sizə aydındır?

 16. İşlədiyiniz qurumda kadrların peşəkarlığının artırılması ilə bağlı tədbirlər görülürmü?

 17. Hansı sahə üzrə dövlət oraqanlarının etik davranış mədəniyyətini daha nümunəvi hesab edirsiniz?

 18. Hansı sahə üzrə dövlət orqanları vətəndaşlara xidmət sahəsində öz işini daha yaxşı qurmuşdur?

 19. İşlədiyiniz qurumun kadrlarını rəqabət qabiliyyətli hesab etmək olarmı?

 20. İşlədiyiniz qurumda vəzifələr necə icra olunur?

 

2008-ci il

 1. Fikrinizcə dövlət orqanlarında korrupsiyanın qarşısını ala biləcək əsas addım hansı ola bilər?

 2. Dövlət qulluğuna gəlməkdə məqsədiniz nədir?

 3. Dövlət orqanlarından zəruri informasiyanı əldə edə bilirsinizmi?

 4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın fəaliyyətinə verdiyiniz qiymət?

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın yeni saytını necə qiymətləndirirsiniz?

 6. Dövlət orqanlarına etdiyiniz müraciətlərə vaxtında baxılıbmı?

 7. Dövlət orqanlarına etdiyiniz müraciətlərə verilən cavablar sizi qane edirmi?

 8. Dövlət qulluqçusunun şəxsi gəlirləri və vergitutma obyekti olan əmlakı barədə məlumatın verilməsi korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına təsir edərmi?

 9. Aşağıda qeyd olunan tədbirlərdən hansı dövlət orqanlarında korrupsiyanın qarşısını almağa daha çox xidmət edər?

 10. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın fəaliyyəti şəffafdırmı?

 11. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın internet saytının ictimai səmərəliliyi Sizi qane edirmi?

 12. Hansı sahədə karyeranızı qurmaq istərdiniz?

 13. Karyeranızı qurarkən hansı amili əsas götürürsünüz?

 14. Peşə-ixtisas seçimi ilə bağlı vaxtı ilə qəbul etdiyiniz qərardan razısınızmı?

 15. Özünüzü hazırda daşıdığınız vəzifənin (yaxud malik olduğunuz mövqelərin) tələblərinə nə dərəcədə uyğun bilirsiniz?

 16. Hansı müddətdə karyeranızda yüksəliş (uğur) gözləyirsiniz?

 17. Hansı peşə-ixtisas istiqamətlərini (elmlərini) müasir həyatımızda daha aktual hesab edirsiniz?

 

2007-ci il

 1. Dövlət qulluğuna müsabiqə yolu ilə qəbul olunmağı düzgün hesab edirsinizmi?

 2. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına riayət etmələrindən razısınızmı?

 3. Hansı sahədə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarında süründürməçilik hallarına daha çox rast gəlinir?

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag