Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Açıqlanması tələb olunan məlumatlar

 

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya cəmiyyətin maraqlarını daha asan və daha operativ şəkildə təmin etmək, çoxsaylı informasiya sorğularını azaltmaq məqsədi ilə malik olduğu, ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılmış, yaxud əldə olunmuş və ictimaiyyət üçün açıqladığı məlumatlar aşağıdakılardır:

 

1. Komissiyanın ümumiləşdirilmiş statistik məlumatları

2. Komissiyanın büdcə proqnozları

3. Komissiyanın struktur bölmələri haqqında əsasnamələr

4. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı hazırlanmış təlimatlar;

5. Komissiyanın ştat cədvəli, Komissiyada çalışan vəzifəli şəxslərin adları, soyadları, telefon nömrələri, elektron poçt ünvanları, həmçinin onların təhsili və ixtisasları barədə məlumatlar

6. Komissiyanın fəaliyyəti barədə hesabatlar;

a)Komissiyanın fəaliyyəti barədə illik hesabatlar

b)Etik davranış qaydaları ilə bağlı hesabatlar

7. Komissiyanın Həmkarlar Təşkilatının rəhbərinin və xəzinədarının, habelə Komissiyanın Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvlərinin və rəhbərinin adları və soyadları, elektron poçt ünvanları

8. Komissiyanın satınalmalarının şərtləri, nəticəsi, Komissiyanın əmlakı üzərində əmlak hüquqlarının dəyişməsi barədə məlumatlar

9. Komissiyanın aldığı kreditlər, qrantlar onların şərtləri və istifadəsi haqqında məlumatlar; (Fəaliyyəti dövründə Komissiya hər hansı yerli və ya xarici təsisatdan nə kredit, nə də qrant almayıb)

10 Komissiyanın hazırladığı normativ hüquqi aktların layihələri — razılaşdırmaya və ya təsdiq olunmağa göndərildiyi andan

11. Komissiyanın normativ hüquqi aktları — qüvvəyə mindiyi gündən;

12. Komissiyanın Həmkarlar Təşkilatının, habelə Komissiyanın Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin fəaliyyətlərinə dair hesabatlar, onların gəlirləri və xərcləri barədə məlumatlar

13. Komissiyanın büdcəsi, icmal büdcənin icrası barədə hesabatlar

14. Komissiyanın ətraf mühitin vəziyyətinə, ətraf mühitə ziyan vurulmasına və təhlükəli ekoloji təsirlərə dair məlumatları; (Komissiya ətraf mühitin vəziyyətinə, ətraf mühitə ziyan vurulmasına və təhlükəli ekoloji təsirlərə dair məlumatlara malik deyil)

15. Komissiyanın əmr, sərəncam və qərarları — əmr, sərəncam və qərarlar qüvvəyə mindiyi gündən;

16. a) dövlətin ictimai əhəmiyyətli konsepsiyalarında, inkişaf planlarında və proqramlarında icrası Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı qəbul edilmiş Tədbirlər Planları;

16. b) dövlətin ictimai əhəmiyyətli konsepsiyalarında, inkişaf planlarında və proqramlarında icrası Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı qəbul edilmiş Tədbirlər Planlarına uyğun olaraq görülmüş işlər barədə məlumat;

17. Komissiyanın vakansiyaları haqqında məlumatlar

18. Komissiyanın mal və xidmətlərinə dair məlumatlar; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya mal istehsalı və xidmətlər göstəriməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərmir)

19. Komissiya tərəfindən təsis edilmiş və ya onun iştirakı ilə fəaliyyət göstərən özəl hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə dair məlumatlar; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

20. Komissiyanın kütləvi tədbirlərinin proqramları;

21. Komissiyanın göstərdikləri xidmətlə bağlı dəyişikliklərə dair məlumatlar—bu dəyişikliyin edilməsinə ən geci on gün qalanadək; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

22. Komissiya rəhbərliyinin qəbul saatları barədə məlumatlar

23. Komissiyada qüvvədə olan əmək haqqı dərəcələri, əməyin ödənilməsinə dair təlimatlar, habelə əlavə haqların ödənilməsi qaydaları və xüsusi güzəştlər barədə məlumatlar

24. Komissiyanın Həmkarlar Təşkilatının, habelə Komissiyanın Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin ictimai funksiyaları yerinə yerinə yetirmələri ilə bağlı malik olduqları informasiyalar;(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

25. əmtəə bazarında hökmran mövqe tutan, xüsusi və ya müstəsna hüquqa və yaxud təbii inhisara malik olan hüquqi şəxslər—malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar—şərtlərin təklif edilməsinə və ya həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişiklik edilməsinə azı 30 gün qalmış; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

26. tamamilə və ya qismən dövlət mülkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya təşkilatlarına, büdcədənkənar fondlara, həmçinin dövlətin üzv olduğu və ya iştirak etdiyi kommersiya birliklərinə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid informasiyalar; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

27. Komissiya tərəfindən əhaliyə göstərilən ictimai xidmətlər haqqında, habelə xidmət göstərilməsi zamanı onların qiymətlərində edilən dəyişikliklər barədə məlumatlar—bu dəyişikliklər edilənədək; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

28. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı məhkəmə aktları;

29. qanunla nəzərdə tutulduğu həddə dövlət reyestrləri haqqında məlumatlar;

30. Komissiyanın idarə etdiyi reyestr (Dövlət Qulluqçularının Reyestri);

31. Komissiya tərəfindən aparılmış ictimai rəy sorğusunun nəticələri;

32. Komissiyanın mülkiyyəti və mülkiyyət öhdəliyi haqqında məlumatlar

33. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı

34. açıqlanması xüsusi qanunla, beynəlxalq müqavilələrlə və ya onların əsasında qəbul edilən normativ aktlarla müəyyənləşdirilən informasiyalar, yaxud Komissiyanın açıqlanmasını zəruri saydığı digər məlumatlar. (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya belə informasiyalara malik deyil)

 

 

 

 

 

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag